TAO 2017-2018

 sfp_kerelem_18777_20170502_14937430_1493743078

sfpjovahagyohatarozat_1509004976

 

MLSZ TAO Elszámolhatósági Szabályzat 6. melléklet

N Y I L A T K O Z A T [1]

sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök, szolgáltatások felhasználásáról

( KÉRJÜK a sportolók – kiskorú sportolók esetében a gondviselő – által kitölteni! )

 

Alulírott, ……………………………………………………………………………………………………………………………………(név)

(anyja neve:…………….………………………………………………………………. szig.sz.:……………………………………………..

lakcím: …………………………………………………………………………………)  kijelentem, tudomásom van arról, hogy a JÁSZBERÉNYI FUTBALL CLUB a látvány-csapatsport támogatási rendszerének keretein belül a 2017/2018. évadra támogatást (juttatást) kapott[2].

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét maximum az egyesület által biztosított önerő mértékéig vagyok köteles megfizetni.

Részemre/ gyermekem (név: ……………………………………………………………..……………, születési idő ………………………………, labdarúgó hatjegyű azonosító száma[3]:………………………..) részére biztosított eszközök, szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

  • utazási költség
  • edzőtáborral kapcsolatos díjazás
  • étkezési költség
  • sportszer, sportfelszerelés

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök, szolgáltatások tekintetében ellenértéket nem fizettem / ……………..Ft összegben fizettem (a megfelelő részt kérjük aláhúzni).

 

Kelt:……………………………………………                                         ……………………………………………………………………..

sportoló/gondviselő aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemre/fent nevezett gyermekem részére az alábbi sportfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása ellenőrzésének idejére), a sportszervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatok.

Sportfelszerelés megnevezése                         Mérete                           Darabszáma

……………………………………………….                      ……………                             …………….

……………………………………………….                      ……………                             …………….

 

Kelt:………………………………………..                            …………………………………………………………………….

sportoló/gondviselő aláírása

[1] Mindkét példányt kérjük tollal, a sportoló vagy gondviselő/szülő által saját kezűleg kitölteni. A nyilatkozat mintát (nem a kitöltöttet) a sportszervezet honlapján is kötelező közzétenni.

[2] A 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (11) bekezdés alapján a támogatást igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét.

[3] A versenyengedély fejlécében található hatjegyű azonosító szám.